Spring menu over

I hver kommune er vi medarbejdere, der arbejder med, at der er styr på for eksempel skoler, veje og affald, men også med at hjælpe børn og unge, der har det svært.

I Danmark er det sådan, at det kun er dem, der arbejder i lige præcis i den kommune, hvor du bor, der kan og må hjælpe dig. Derfor er det vigtigt, at du taler med dem, der sidder i din kommune.

I Hillerød kommune ligger rådhuset på Trollesminde allé 27, her arbejder der børne- og ungerådgivere, og psykologer, som du kan ringe til.

Hillerød rådhus
Logo